Διαδικασία παραγωγής

Διαδικασία παραγωγής

Σχέδιο

01. Σχεδιασμός

Χύτευση με έγχυση

02. Χύτευση με έγχυση

Επιθεώρηση Εισερχόμενου Υλικού

03. Επιθεώρηση Εισερχόμενου Υλικού

Αποθήκευση

04. Αποθήκευση

Συνέλευση

05. Συνέλευση

Ενδιάμεση πλήρης επιθεώρηση

06. Ενδιάμεση Πλήρης Επιθεώρηση

Συσκευασία

07. Συσκευασία

Αποθήκευση

08. Αποθήκευση

Αποστολή

09. Αποστολή